Prawa i Obowiązki uczestników

Prawa i Obowiązki uczestników

PRAWA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma prawo do;

 • samostanowienia, godnego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania swojej godności i prywatności;

 • korzystania z dostępnych w ŚDS form wsparcia proponowanych w ramach Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, umiejętnościami i zainteresowaniami;

 • korzystania ze sprzętu znajdującego się w ŚDS;

 • uzyskania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb;

 • współpracy z opiekunem, terapeutą i psychologiem w rozwiązywaniu osobistych problemów;

 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zwłaszcza ochrony przed krzywdzeniem, wykorzystywaniem, dyskryminacją i poniżaniem;

 • uczestniczeniu w życiu kulturalnym ŚDS;

 • odmowy uczestniczenia w zajęciach z powodu złego samopoczucia;

 • zgłaszania skarg i wniosków w sprawie działalności ŚDS do Kierownika;

 • swobodnego dysponowania informacją o sobie czyli do wglądu do wszelkiej dokumentacji jego dotyczącej.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • szanować prawa pozostałych współuczestników i ich prywatności, a także przestrzegać zasad współżycia społecznego;

 • okazywać szacunek innym współuczestnikom, pracownikom oraz opiekunom;

 • szanować poglądy i przekonania innych osób;

 • zachowywać się w sposób, który nie stwarza sytuacji zagrożenia dla innych osób i nie zakłóca spokoju ŚDS;

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego;

 • przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku ŚDS oraz przepisów BHP i p. poż.;

 • dbania o mienie i wyposażenie ŚDS;

 • zgłaszać przewidywaną nieobecność co najmniej w dniu poprzedzającym tą nieobecność oraz zgłaszać nieobecności dłuższe niż 2 tygodnie na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem tej nieobecności do Kierownika ŚDS.

 • usprawiedliwiać swoją nieobecność dłuższą niż 2 tygodnie pisemnym oświadczeniem bądź wypisem ze szpitala lub sanatorium;

 • przestrzegać Regulaminu organizacyjnego ŚDS oraz regulaminu pracowni.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content