Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej SDS KOŃCZEWICE

Wstęp deklaracji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://sdskonczewice.pl

Dane teleadresowe jednostki:


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach
Kończewice 4
82 – 213 Miłoradz

Data publikacji strony internetowej: 12.10.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 3. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
 4. Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku,
 5. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 6. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 7. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
 8. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 9. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
 10. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 • Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strony internetowa https://sdskonczewice.pl posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • Powiększenie lub pomniejszenie tekstu
 • Regulacja skali szarości
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
 • negatywny kontrast
 • jasne tło
 • Oznaczenie innym kolorem linków
 • czytelną czcionkę.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu od budynku znajdują się trzy stopnie oraz podjazd umożliwiający dostanie się do budynku. Przy wejściu znajduje się domofon co pozwala na lepszą kontrolę oraz pomoc przy wejściu osobom z niepełnosprawnością. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. W budynku nie ma wind. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada platform , informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zapewnia się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowane są przed wejściem do budynku

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników ŚDS.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 04.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny:  Biuro Obsługi Firm Pio-Mar s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz, ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 87,50% wynik testu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Napieracz
e-mail: biuro@sdskonczewice.pl
Telefon: (55) 270 – 97 – 41

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content