O Nas

O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach istnieje od grudnia 2006 roku.

1 stycznia 2020 roku został wyodrębniony za struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu i stał się samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miłoradz powołaną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

                        Jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu dla 25 pełnoletnich osób                    z zaburzeniami psychicznymi

 • A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • C – dla osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz
 • D – dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Działa od 6:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach jest:

 • Stworzenie systemu wparcia społecznego dla uczestników, poprzez wszechstronną integrację, aktywizację i pomoc terapeutyczną.
 • Zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz stymulacja rozwoju osobowościowego, kulturalnego i funkcjonowania społecznego uczestników.
 • Kształtowanie, podtrzymywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.
 • Poprawa jakości życia uczestników poprzez wzrost ich samodzielności i zaradności życiowej oraz umiejętność samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych,
 • Wszechstronna aktywizacja uczestników, rozwijanie ich zainteresowań i indywidualnych uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób efektywny.
 • Poprawa poczucia własnej wartości i pewności siebie uczestników w kontaktach interpersonalnych.
 • Poprawa sprawności fizycznej i ogólnej wydolności organizmu.
 • Wsparcie i pomoc rodzinie i opiekunom uczestników.
 • Wszechstronna integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Kształtowanie właściwych postaw społecznych: zrozumienia i życzliwości oraz promowanie tolerancji wobec odmiennych zachowań osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach :

 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indywidualnych oraz grupowych treningów z zakresu samoobsługi i umiejętności społecznych (treningi funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego) oraz poradnictwa psychologicznego.
 • Przygotowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zgodnie z Jego potrzebami, możliwościami psychofizycznymi oraz zainteresowaniami i umiejętnościami.
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 • Dążenie do w miarę możliwości pełnej aktywizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.
 • Umożliwienie uczestnikom spożycie jednego ciepłego posiłku dziennie przygotowanego w trakcie treningu kulinarnego.
 • Zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki podczas pobytu w ŚDS.
 • Integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz integracja środowiska lokalnego z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Kościołem, lokalnymi mediami, placówkami oświatowymi oraz innymi ośrodkami wsparcia.
 • Zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do codziennego przebywania uczestników oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Zakres działań terapeutycznych wobec uczestnika zawsze prowadzony jest na podstawie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizujących. Wszelkie działania terapeutyczne podejmowane są z uwzględnieniem obecnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego, ogólnej wydolności organizmu oraz poziomu motywacji do zajęć.

Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie z szacunkiem i z poszanowaniem jego godności, umiejętności i zainteresowań.

Zajęcia mają charakter indywidualny bądź grupowy.

W skład działań terapeutycznych wchodzą:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • trening spędzania czasu wolnego (w pracowni rozwijania zainteresowań odbywają się zajęcia: krawieckie i dziewiarskie, stolarskie, rękodzieło, plastyczne);
 • trening umysłu (zajęcia edukacyjno-plastyczne);
 • poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii;
 • pomoc w kontaktach ze służbą zdrowia: dowóz do lekarza, rejestrowanie wizyt lekarskich do specjalisty, pomoc w kontakcie z lekarzem podczas wizyty;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • terapia ruchowa i rekreacja
 • trening higieniczny;
 • trening budżetowy.

Dom świadczy również usługi w postaci dowozu na zajęcia i powrotu do domu, dowozu do lekarzy specjalistów oraz zapewnia możliwość spożywania gorącego posiłku raz dziennie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach oferuje uczestnictwo w wielu różnych imprezach okolicznościowych, wyjazdach do kina, teatru, na wystawy, na imprezy sportowe, taneczne i integracyjne oraz wycieczki do wielu ciekawych miejsc.

Dzięki uczestnictwu w różnych wyjazdach i imprezach, uczestnicy mają możliwość integracji z innymi zaprzyjaźnionymi ośrodkami wsparcia oraz społecznością lokalną.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content